Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Marvanek

 (1795 - 1912)
Dne 21.5.1907 si František Marvánek  z Kanice čp. 15 bere za manželku Helenu Vítkovou z Orlovic čp.45. V průběhu let se jim narodí dcera Květa (1908), Zdeněk ( 1940)  a dcera  Jiřina (1912). Vzhledem k neutěšeným domácím poměrům v Rakousko - Uhersku odjíždí František Marvánek  do německého přístavu Bremen, kde se nalodí na loď  Siera Nevada , aby dne 19.1.1914 dorazil do Argentiny.  Účelem cesty byla příprava celé rodiny na přestěhování.  Po šesti měsících se vrací  pro svoji rodinu a společně cestují do nové vlasti do Argentiny. V roce 1923 se jim narodil druhý syn Bohumil. Potomci rodiny Marvánků žijí v Argentině dodnes i když díky Květě a Jiřině již pod španělkými jmény ( viz. rozrod Marvánek II).

V roce 1930 v době hospodářské krize se do Argentiny stěhují Heleniny bratři Antonín (1891), Ludvík (1887) a Jan s manželkou Marií Zetkovou a třemi dětmi.(Jan, Zdeněk a Vladimír). Na rozdíl od rodiny Marvánků, se v době psaní těchto stránek nepodařil z jazykových důvodů  navázat s rodinou Vítků bližší kontakt.  Podrobnosti včetně fotografií naleznete v záložce "Vítek".

Rodokmen Marvanek 1 zobrazuje v přímé linii předky Františka Marvánka z Kanice čp.15. jen po
mužské linii.Dle záznamú z matrik bylo v obci Kanice nalezeno s tímto jménem asi 100 osob ve 26 rodinách.Vlastní rodové spojení  s čp. 15 nebylo zatím prokázáno. Kanice je malá obec  v okresu
Brno-venkov.

Marvánek 2 je na rozdíl od Marvánek 1 typický rozrod, který sleduje potomstvo od nejstaršího
zjištěného předka ( v tomto případě Fr. Marvánka ) do přítomnosti a to po mužské a ženské linii.
Fota - zde

Marvánek (Kanice v ČR)

  
  Česká verze                          English version                Spanish version
              

Marvánek ( v Argentině)

Toto genealogická tabulka  není rodokmen v pravém slova smyslu , ale nazýva se rozrod. Sleduje  potomstvo nejstaršího nalezeného  předka ( v tomto případě František Marvánek nar. 1879 a jeho manželky Heleny Vítkové z Orloviíc čp.45) po mužské i ženské linii. Do rozrodu patří i nemanželské děti ( synů i dcer) a jejich potomci , nepatří sem děti adoptované.
Při tvorbě se postupuje z minulosti do přítomnosti. Rodokmen ( i rozrod ) bývá často zpracován v podobě stromu, kde manželský  pár je uveden v kořenech a jednotlivé rodiny se rozvíjejí do větví.
Pro lepší přehlednost jsem rodinu Marvánků rozdělil do dvou částí - Českou a Argentinskou.
Fota  - zde.

Vstup do argentinské části rodiny Marvánků.


         Česká verze                   English version                      Spanish version

I want say thank to  Mr. George Marvanek from Buenos Aires for help upon creation genealogical chart.

Quiero decir gracias al Sr. George Marvánek desde Buenos Aires en busca de ayuda a la creación de gráficos genealógica.

 
Back to content | Back to main menu