Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Farní kronika

Orlovice - kroniky


Jedná se o velice pozoruhodný dokument mapující historii Orlovic a Málkovic z pohledu duchovních orlovského kostela v období let 1785  až do r. 1988. Kroniky jsou přepsány do současného textového formátu a proto jsou  přehledné a chronologicky seřazené. V kronikách se dočtete co  se dělo v Orlovicícha  a Málkovicích  v době před I.sv. válkou , mezi válkami v době hospodářské krize, po dobu II.sv. války i po ní a také v kontextu politického a občanského dění v obou obcích. Podrobně se  seznámíte se všemi Římsko - katolickými duchovními,teří sloužili v orlovském kostele sv.Václava  počínaje r. 1785.
V  menu "Kostel" je také doslovný přepis zápisu  o Orlovicích z  Církevní topografie Moravy  napsané P.Gregorem W o l n y m DR.,převorem benediktinského kláštera v Rajhradě.

Vstup do kroniky:
Část1    Část 2 
 
Back to content | Back to main menu