Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Rod Hladký

.. byli to hajní, kováři, starostové , hostinští, stolaři, a patří stále mezi nejznámější orlovská příjmení , která  navíc mnohdy sahají daleko za hranice republiky.
Při tvorbě tohoto rodokmenu jsem použil pouze dostupné písemnosti. Puvodních sedm samostatných větví se postupným bádáním zredukovalo na 2 samostatných větví  s doplnkovou větví z Moravských Málkovic.

Větev 1 - čítá 58 rodin s 139 osobami. Výchozí rodinou byl sńatek Josefa Hladkého a Paulíny Charousové. Bohužel  se doposud nepodařily zjisti další informace o Paulíně a Čenkovi  (její otec).Prolínání rodu Charousu a Hladkých  dále došlo v letech 1931, Kdy se Anna Hladká provdala za Josefa Charouse.K podobné  prolínání došlo i s rodem Vítek a Krátký.
Větev 2 - čítá 28 rodin a 71 osob.Základem této větve byl sňatek Ondreje Hladkého a Alžbety Hanákové.Z této  rodové větve vzešla i větev , která pokracuje v USA (Florida) a v Anglii.
Na Floride v podobě Ladislava Hladkého a jeho syna Ladislava Philipa (1996) a v Anglii v podobě Karla Hladkého a jeho syna Samuela Johanese Hladkého
Větev 3 - čítá 3 rodiny a 7 osob. Propojení s orlovskou větví je pravděpodobné, prozatím však nebylo písemně doloženo.
Podrobnější informace včetne mnoha grafických a statistických výstupu (i tisku) je možné po registraci u autora těchto stránek. Vstup bude umožněn všem  nositelům tohoto příjmení  i osobám zpřízněným.

Vlastní rodokmeny :

Hladký 1 (Josef Hladký a Paulina Charousová)  verze HTML a PDF

Hladký 2 (Ondrej Hladký a Alžbeta Hanáková) verze HTML a PDF

Hladký 3 (Mor.Málkovice) verze HTML a  PDF

Back to content | Back to main menu