Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Vítek+Vítek2

Z historie bádání
Původně se tvorba obou rodokmenů Vítků z Orlovic  vyvíjela zcela samostatně.V r.2008  jsme po vzájemné domluvě ujednotili používaný genealogický SW včetně odděleného směru bádání. Rozhodujícím faktorem  byla digitalizace matrik v Moravském zemském archivu v Brně a následné umožnění přístupu přes internet v pohodlí  domova.
Bylo velice lákavé se domnívat, že obě větve Vítků ( čp. 36 a 45) mají společného  předka. Toto spojení se po téměř ročním bádání podařilo prokázat  a to hlavně díky pečlivému a mravenčímu bádání autorky rodokmenu Vítek2. Její sedmi stránkový výpis slouží dodnes k přesnému a rychlému určování vztahů v jednotlivých  rodinách.
Členové rodiny  Georgiuse Wittka a  Catariny Nowak  jsou uvedeny v obou rodokmenech , od  této rodiny jsou rodokmeny nasměrovány ( po meči) do orlovského čp. 36 a 45.

Původ jména Vítek pochází mimo jiné také z němčiny ( viz menu "Příjmení" na tomto webu).
Nejstarší nalezený záznam pochází z r.1696 a to z obce Kučerov.
A proč zrovna Kučerov? Většina německých obyvatel Vyškovska  žila po staletí v obcích tzv. vyškovského jazykového ostrůvku. Tvořily jej obce  Hlubočany,Terešov,Kučerov, Lysovice,Rostěnice,Zvonovice,Komořany a Čechyně. Osídlili je již ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Soužití Čechů a Němců bylo mimo běžné neshody poklidné , až do nástupu fašismu v Německu. Po skončení II.sv. války byli všichni odsunuti do Německa.
O přítomnosti německého obyvatelstva na Vyškovsku tak svědčí jen zápisy  v matrikách nebo podobných historických písemnostch. I tento web je toho svědkem.


Důkaz o propojení dvou  rodových v
ětví Vítků v Orlovicích
Prvá větev rodu Vítek pochází z čp. 45 , druhá větev z čp. 36. Zatímco čp. 36 je pro rodokmen stále aktuální a nositelé  tohoto jména asi v budoucnu nevymřou, je čp.45 zcela od dalšího rodokmenu  odříznuto i když jeho potomci jsou rozeseti doslova po celém světe. Nás ale zajímá, zdali nositelé tohoto příjmení,  které se odvíjelo  v cela rozdílných lokalitách (čp) mají společné předky. Zde jsou fakta k posouzení.

Na horním obrázku (obr.1) vidíte výpis z matriky obce Kučerov ( asi 10 km od Vyškova), kde se dne 2.3.1698 narodil rodičům Martini Witke a Rosalii Sperke  syn  Georgius. Záznam o narození je v matrice Moravského zemského archivu  c.12769/str.182.

Georgius se oženil 19.11.1724 s Katarinou Nowakovou (matrika 12850/str.145  - obr.2), se kterou měl  v průběhu let 1732 až 1749 asi 9 dětí. Nás zajímají 2 jeho děti  -  Franz a Matias.


Franz Witek - narodil se 29.1.1740 ve Vážanech (matrika 12850/str. 65 - viz obr.3) a zemřel 1.3.1809 v Orlovicích  36   (matrika 12957/29 -.obr. 4)

                  

Matias Witek - narodil se 23.2.1732 ve Vážanech (matrika 12850/32 - obr.5 ) a zemřel 30.10.1785 v Orlovicích 45  (matrika  12957/3 - obr 6)   

Na posledním obrázku vidíte výpis z matriky zemřelých č. 12851/str.182 - úmrtí Georgiuse Witka  v Orlovicích cp.36

Z těchto dokumentu je patrné, že příchod dvou bratří Matiase a France Witka do Orlovic se datuje kolem let 1750 až 1760.
Franc Witek zakládá  v čp. 36  bohatou větev Vítků , která je na stejném čísle dodnes.


Back to content | Back to main menu