Rody Orlovice

Go to content

Main menu

Co je nového....
Nová databáze : původ a historie rodu Trnavských - únor 2018
Odkaz na kartotéku padlých v 1.světové válce ( na této stránce dole)
Rozšíření : rod Marvánek  - česká a argentinská větev - leden 2016
Rozšíření : rod Vítek 1 - argentinská větev  - leden 2016
Rozšíření Obecní kroniky Orlovic o léta 1964 - 1977  - leden 2015

Nová databáze : rod Charous -  aktualizace 15.2.201
4    
Nová databáze : rod Krátký    -   aktualizace  19.2.201
4
Nová databáze : rod Krátký2 - 18 století- vytvořeno 2014
                          
Nová databáze : Hladký, Vitek1 a Vítek2 - aktualizace 5.3.201
4
Nová stránka : Vítek1 + Vítek2 - 25.4.2011
Nová stránky : Orlovice - obecní kronika - 15.12.2011
Nová databáze školních kronik Málkovice - 16.12.2011
Menu "Ke stažení" - video z dožínek 1971 ( 2. části) - 3.12.2011
Nové menu - o významu jednotlivých příjmení - 25.1.2012
Modifikace menu "Vítek1+Vítek2"- rozšíření o historii bádání - 30.2.2012
Modifikace menu "Kostel" - historie kostela z pohledu církevní topografie z r.1860

Modifikace menu  "Farní kronika" - 31.3.2012


O genealogii
Vítám Vás na stránkách,které by mohly existovat zcela samostatně.Jsou ale přiřazeny k  orlovskému webu.
Stránky  jsou věnovány nejen těm ,kteří tady "ještě" žijí, ale také těm, kteří tady "už" nežijí.Sestavit
rodokmen je v dnešní době celkem snadné ,zejména pokud můžete použít počítač.Tomuto vědnímu a badatelskému oboru se říká Genealogie.Mapujete žíjící a pátráte  po svých předcích. Když si zvolíte některý z mnoha genealogických programů tak dostanete něco podobného, co Vám nabízejí tyto stránky.Někteří říkají, že genealogie  je věda na celý život. A mají pravdu zejména pokud jsou jim cizí slova o "propadlišti času". Ponořit se do starých písemností, matrik,archívů a kronik dává dohromady mozajku života  těch, kteří tady byli kdysi doma.A do Vaší rodiny patří i vaší mrtví.  Publikované knihy ohlášek a jejích jedinečná vypovídající hodnota Vás neomylně přesvědčí o tom,že jsme vlastně všichni příbuzní.

Existuje několik rodopisných schemat.
Rodokmen - je to genealogická pomůcka, která sleduje potomstvo dané osoby pouze po mužské linii.     
                      Zakladatel rodu je nejstarší mužský přímý předek. Znakem rodokmenu je společné příjmení.
                      Do rodokmenu patří i potomci neprovdaných dcer , do rodokmenu nepatří nemanželské děti
                      synů a adoptivní děti.
Rozrod        - je genealogická pomůcka, sledující potomstvo od nejstaršího zjištěného předka do přítomnosti
                      a to po mužské i ženské linii. Rozrod  má rozsáhlou strukturu , takže se v praxi omezuje na
                      vybrané  větve . Do rozrodu patří i nemanželské děti (synů i dcer) a jejich potomci.
                      Nepatří sem děti  adoptované. Při tvorbě se postupuje z minulosti do přítomnosti.
Vývod          - je genealogická pomůcka, která zaznamenává všechny předky, kteří se podílí na
                      zplození daného  jedince (rodiče, prarodiče , atd.) a  tedy po mužské i ženské linii. Při tvorbě se  
                      postupuje  opačně  než u rozrodu - tedy od  dané osoby v přítomnosti do minulosti. Daná osoba
                      se  v genealogické  terminologii nazývá "Střen". Počet osob ve ve Vývodu roste geometrickou
                      řadou. Popis osob  je stejný jako u rodokmenu, nebo rozrodu.

Všechny  údaje v techto rodokmenech jsem získal ústním podáním, nebo bádáním v matrikách  včetne vyhledávání v knihách ohlášek (součást tohoto webu).  Každý nalezený udaj je  u jednotlivých osob zaznamenán,takže je možné je zpětne nalézt a ověrit jejich pravost.
Děkuji všem za případné opravy v osobních datech včetne doplnění chybějících udajů.Obzvlášt děkuji za poskytnutí fotografií jednotlivých  osob i míst  a za poskytnutí uředních listin na oskenování (rodné , křestní a domovské listy a pod.).

Užitecné odkazy -     Genealogický software
                                  Moravský zemský archiv (není nutno se registrovat)
                                  Genebáze
                                  Archivní fondy (do prvního řádku napiš "Orlovice")
                                  Četnost příjmení
                                  Četnost jmen
                                  Genetická genealogie
                                  Kartotéka padlých v 1.světové válce.
Mimo tyto stránky existuje i další verze těchto  rodokmenů, které jsou vytvořeny ve Family Tree Builder (FTB).
Vstup na tyto stránky je umožněn hlavně členům rodin  jednotlivých rodokmenů ( i osob zpřízněných) a je nutné o tento vstup požádat.  
Kontakt na autora stránek : charous.f@tiscali.cz
Back to content | Back to main menu