Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Rod Charous

V současné době je v rodokmenu 74 rodin se 207 osobami.

V přiloženém náhledu  matriky oddaných 12850/154, ženil Jakub Charus svého syna Jana s Juliánou Šebestovou z Vážan.Juliána se  narodila 14.2.1712 ( matrika narozených 12849/26).
V době jejího sňatku ji bylo 22 let..   
Lze předpokládat, že Janovi bylo  
v té době  přibližně stejně let jako Juliáně . Pokud se tedy Jan narodil v roce 1712 , mohlo být  jeho otci Jakubovi 20 až 30 let. Pak se tedy narodil kolem roku 1670
(plus minus 10 let). .
Jakub Charus ze  Siborycio  je tedy
prokazatelně nejstarší osoba rodokmenu Charous, od kterého
se odvíjí spojitě cely rodokmen až do dnešní doby.
Záznam o narození Jana Charose ( a tím i zmínka o jeho otci i matce) jsem bezvýsledně hledal ve farnosteh   Moravské Prusy a Šitbořice ( asi Siboryicio). Ani v jedné z uvedených farností se nevyskytuje příjmení Charos, Charouz, Karous, nebo Haros. Další pátrání do minulosti už není možné.
K variacím uvedeného příjmení  docházelo při zápisech do matrik velice často.Duchovní, kteří prováděli matriční zápisy byli rozličných národnosti i vzdělání, tedy i rozličnými osobnostmi s určitým písemným projevem.
Navíc jsou psány různými typy písma. V průběhu staletími ,nejčastěji  českým a německým novogotickým kurzivním písmem ,latinským písmem, humanistickým  písmem osmnáctého století a později klasickou latinkou.
Po kliknutí na uvedený odkaz se dostanete do rodokmenu, který je vytvořena v TCGR ( The Complete Genealogy Reporter) s českou lokalizací . Drobné nesrovnalosti v překladu nic nemění na vypovídající hodnotě rodokmenu. V případě požadavku na podrobnější údaje rodokmenu včetně fotografiií matričních zápisů kontaktujte  autora  charous.f@tiscali.cz


   HTML - vstup zde           PDF  -  vstup zde   

Rodokmen Charousů  v Nových Hvězdlicích.
Mimo obec Orlovice se v přilehlých obcích toto příjmení nevyskytuje, mimo Nových Hvězdlic. Zde se  asi od počátku 18. století objevují 3 rodiny a to v čp. 5,7 a 9.    Všechny tyto rodiny však pocházejí z orlovské větve Charousů.
Čp.5 - rodokmen obsahuje 20 osob a je zmapován asi do r. 1900.      Vstup -   PDF          

Čp.9 - rodokmen obsahuje 19 osob, a je zmapován asi do r. 1919.
          Josef Charous a Anna Vrbácká měli za svého života 12 dětí,
          z toho jim asi 10 zemřelo převážněna na Psotník ( Božec).
         Psotník je  křečovité  onemocnění které vede k úmrtí dítěte .     Vstup -   PDF           

Čp.7- rodokmen obsahuje 36 osob, je částečně mapován do dnešní
          doby a má své pokračovatele.
          Další podrobnosti na  zdeněk.charous@gmail.com                    Vstup -  PDF                      


Back to content | Back to main menu